Π. ΚΑΡΑΒΕΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΜΑΤΟΜΕΝΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ | est. 1978

Μανοί

No stock for silk twines! Δεν διατίθενται μεταξωτοί μανοί!

Κλασικοί

Available Products Κλασικοί Μανοί

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητες

Πολύκλωνοι

Available Products Πολύκλωνοι Μανοί

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητες

Κρυσταλιζέ (Monofilamend)

Available Products Κρυσταλιζέ (Monofilamend) Μανοί

Επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητες